1. Ξεχάστε κάθε συζήτηση για τριτοβάθμια δικαιοσύνη. Ούτε χρειαζόταν, ούτε χρειάζεται. Δύο βαθμοί είναι αρκετοί, αν ξέρεις να τους κάνεις να λειτουργούν. Αν δεν ξέρεις, τότε και ο τρίτος βαθμός σου είναι άχρηστος.
 2. Τροποποιήστε ριζικά το Σύνταγμα. Οι ad hoc τροποποιήσεις του Συντάγματος είναι αντίθετες στη λειτουργία και στη δομή ενός Συντάγματος. Γράφω για την ανάγκη ολοκληρωμένης τροποποίησης του Συντάγματος από το 2003. Είμαστε στο 2013. Ζητήστε από μια ομάδα Συνταγματολόγων να ετοιμάσουν επιστημονική μελέτη-προσχέδιο ριζικής τροποποίησης. Όχι συνταξιούχους ή παλαίμαχους της πολιτικής ζωής και κυρίως όχι άσχετους στη βάση κομματικών συμπαθειών.
 3. Διαχωρίστε την δικαιοσύνη. Το υποσχεθήκατε. Κάντε το. Στα πλαίσια όμως ολοκληρωμένης συνταγματικής τροποποίησης. Όχι ad hoc. Ποτέ ad hoc.
 4. Προωθήστε το ζήτημα της εκτέλεσης των ενταλμάτων και της συμμόρφωσης στις διοικητικές αποφάσεις. Δικαιοσύνη χωρίς σύστημα εκτέλεσης των αποφάσεων δεν είναι δικαιοσύνη.
 5. Εισάγετε στενοτυπικές μεθόδους λήψης πρακτικών. Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών μαγνητοφωνεί τα πρακτικά εδώ και χρόνια. Μπορούν και τα δικαστήρια. Χρειάζονται άμεσες λύσεις.
 6. Εισάγετε ηλεκτρονικές μεθόδους απονομής της δικαιοσύνης. Όταν ακόμα και το, γενικά δυσκίνητο, ελληνικό κράτος, ξεκίνησε την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, τότε αντιλαμβάνεσαι πως κάτι πάει λάθος. Η ΕΕ έδινε και δίνει κονδύλια για το θέμα αυτό- εμείς δεν κάναμε προσπάθεια να τα πάρουμε.
 7. Διαχωρίστε το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους από τον Γενικό Εισαγγελέα και εισάγετε σύστημα δικαστικού ελέγχου των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα σε σχέση με ποινικές διώξεις. Η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη προϋποθέτει διαφάνεια.
 8. Καθιερώστε ελεγκτικό μηχανισμό της δικαστικής εξουσίας. Για να υπάρχει αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης, πρέπει να υπάρχει έλεγχος των δικαστικών λειτουργών. Όχι τόσο για χρηματισμό που δεν είναι, ευτυχώς, κυπριακό φαινόμενο, όσο για αξιολόγηση της ποιότητας της δικαστικής εργασίας, του τρόπου συμπεριφοράς του δικαστή και της αποτελεσματικότητάς του. Ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν μπορεί να είναι το απρόσωπο Ανώτατο Δικαστήριο. Χρειάζεται δικαστής με πλήρη απασχόληση στην άσκηση ελέγχου, σε συνεργασία με τα κατά τόπους δικαστήρια και τους δικηγορικούς συλλόγους. Χρειάζεται επίσης διαρκής επιμόρφωση των δικαστών- το ίδιο, όσο και η διαρκής επιμόρφωση των δικηγόρων.
 9. Συστήστε ειδικές κλίμακες τελών και εξόδων. Συχνά τίθενται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις πολλών εκατομμυρίων που απαιτούν σύντομη εκδίκαση και στις οποίες οι διάδικοι δεν θα είχαν πρόβλημα να καταβάλουν υψηλότερα τέλη σε ειδικές κλίμακες με σκοπό να υπάρξει ταχεία εκδίκαση των διαφορών τους.
 10. Αναπτύξτε την Κύπρο ως ευρω-μεσογειακό κέντρο εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών. Η εναλλακτική επίλυση των διαφορών προϋποθέτει ανεξάρτητα κέντρα που θα έχουν το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Είναι μια πρακτική μέθοδος για μερική αποσυμφόρηση της παραδοσιακής δικαιοσύνης που μπορεί δυνητικά να φέρει νέα οικονομικά έσοδα στη Δημοκρατία. Απαιτείται συνεννόηση με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ώστε να δουλέψει στην πράξη η νομοθεσία για τη διαμεσολάβηση και να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η εμπιστοσύνη των διαδίκων στο σύστημα (νομικής και όχι τεχνικής) διαιτησίας.
 11. Καθιερώστε αποτελεσματικό σύστημα παροχής ενδιάμεσης προστασίας σε διοικητικές υποθέσεις. Τα ‘ανεπανόρθωτη ζημία’ και ‘έκδηλη παρανομία’ είναι παρωχημένα και δεν αποδίδουν δικαιοσύνη. Η θεσμοθέτηση διοικητικών δικαστηρίων είναι ανεπαρκής, αν δεν μεταβληθεί ριζικά το δικονομικό πλαίσιο λειτουργίας.
 12. Συστήστε μόνιμες ερευνητικές επιτροπές. Για να έχουν νόημα οι ερευνητικές επιτροπές πρέπει να διορίζονται εκ των προτέρων με σαφή κριτήρια εντολής, ώστε να πληρούν το κριτήριο της αμεροληψίας και με ανεξάρτητα κριτήρια με πρόταση από το Υπουργικό Συμβούλιο, έγκριση μιας αυξημένης πλειοψηφίας της Βουλής και με καθιέρωση συστήματος δικαστικού ελέγχου κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει κατάχρηση του συστήματος.
 13. Καταρτίστε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών ή ειδικών επιστημόνων που θα καταρτίσουν ολοκληρωμένες προτάσεις για νομοθετικές τροποποιήσεις σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και μελέτη της βιβλιογραφίας και χρήση του συγκριτικού δικαίου στα πρότυπα θεσμών σε άλλα κράτη. Το νομικό μας σύστημα χρειάζεται τροποποιήσεις σε όλα τα επίπεδα. Όχι φωτογραφικές. Όχι πρόχειρες. Αλλά τεκμηριωμένες και ικανές να αποκαταστήσουν το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών. Παρομοίως, πρέπει να θεσμοθετηθεί η συστηματική δημόσια διαβούλευση για την εισαγωγή νέων νομοθεσιών και για τη συμμετοχή στη ψήφιση νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναγκαία διευκρίνιση: Επειδή στην Κύπρο, όποτε προτείνεις να γίνουν επιτροπές, υπάρχει η υποψία ότι το προτείνεις ώστε να διοριστείς ο ίδιος και να λάβεις χρήματα, διευκρινίζω ότι ο υποφαινόμενος διετέλεσε εμπειρογνώμονας της Νομικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2006 μέχρι και σήμερα (περιλαμβανομένης και της περιόδου της Κυπριακής Προεδρίας) αμισθί.

Δημοσιεύθηκε στον Φιλελεύθερο, 28/8/2013

Σχόλια

Σχόλια