Το ιστολόγιο του Κέντρου Επιστημονικού Διάλόγου και Έρευνας (ΚΕΔΕ), με απόψεις και αναλύσεις σε θέματα Πολιτικής, Οικονομίας και Κοινωνίας.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ
Προσβάσιμη τεχνολογία και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες

Προσβάσιμη τεχνολογία και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες

Εκπομπή «Δεύτερη Ανάγνωση», ραδιοφωνικός σταθμός «ο Λόγος», 29/8/2013 Προσβάσιμη τεχνολογία και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες: Γ. Μιλής και Δ. Ηλιάδης
Η ανάγκη για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού υπολογιστών στο Δημόσιο Τομέα

Η ανάγκη για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού υπολογιστών στο Δημόσιο Τομέα

Είναι γνωστό και ευρέως αποδεκτό ότι στην εποχή που ζούμε οι τεχνολογίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου (internet), αποτελούν ένα οριζόντιο εργαλείο ανάπτυξης και καινοτομίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Είναι τεράστια τα οφέλη και οι δυνατότητες που μας προσφέρονται με τη διασύνδεση των υπηρεσιών μεταξύ τους αλλά και με τη δική μας διασύνδεση με...
Η Δημοκρατία στην διαδικτυακή εποχή

Η Δημοκρατία στην διαδικτυακή εποχή

Εκπομπή «Δεύτερη Ανάγνωση», ραδιοφωνικός σταθμός «ο Λόγος», 14/2/2013